Welk Nederland?

Welk Nederland?
Huidige vijftigers en zestigers zijn opgegroeid in een nederland met een goed sociaal vangnet maar worden nu oud in een nederland zonder datzelfde vangnet. Neo liberale regeringen van de afgelopen 25 jaar hebben de markt alle vrijheid gegeven. Nieuwe arbeidsverhoudingen zijn ontstaan die verdacht veel zijn gaan lijken op de verhoudingen uit begin 1900. Beschermende afspraken rond arbeidscontracten hebben plaatsgemaakt voor flexconstructies waarbij ondernemersrisico’s opnieuw zijn afgewenteld op de schouders van de meest kwetsbaren. Wat dat betreft hebben de ‘vernieuwingen’ van de afgelopen deccenia veel weg van een terugkeer naar oude verhoudingen van rond 1890-1927. Het doet pijn om te moeten zien dat de ‘gewone man’ ook de crisis van de afgelopen tien jaar heeft ‘betaald’!

Ik blijf me verbazen over het feit dat het liberale partijen zijn geweest die ‘beschermende’ maatregelen binnen het bankwezen hebben afgebouwd en daarmee de nutsfunctie van banken hebben verkwanseld aan de markt. Zij zijn het die de weg openden voor meer marktwerking in de financiele sector. Zij zijn het ook die gedurende de crisis de oplossing zochten en vonden door een extra belasting op te leggen aan de grote middengroep en laagst betaalde groep uit onze samenleving. Tot op de dag van vandaag zie ik dat juist de mensen uit deze groep nooit ter verantwoording zijn geroepen. Het boekje van Joris Luyendijk:” Dit kan niet waar zijn” is de nog meest in het oog springende poging geweest om iets van verantwoordelijken voor het voetlicht te brengen maar verder dan dat is het nooit gekomen en de grote banken gingen weer over tot de orde van de dag.

Er zijn weliswaar voorzichtige afspraken gemaakt rond de bonuscultuur maar met de aanstaande brexit onderhandelingen zien we al weer dat schoorvoetend wordt ingezet van versoepeling daarvan.

Ik zie een groot gevaar in liberale politiek omdat het, eenmaal aan de macht, enerzijds de weg openzet voor meer marktwerking. Daarmee een kwetsbare groep met een schuldenlast opzadelt om vervolgens anderzijds bij een ontstane systeemcrisis diezelfde kwetsbare groep nogmaals belast met het oplossen ervan. Ondertussen zijn de eerder gemaakte winsten of verdampt op de beleggingsmarkt of gewoon verdwenen in lucratieve onderneminkjes, huizen, landgoederen of wat dies meer zij. Laten we daarom vooral alert blijven bij komende verkiezingen en onze stem niet enkel laten bepalen door wat goed is voor onszelf maar ook verder kijken. Welke partij schetst een breed perspectief gericht op een eerlijke verdeling onder alle lagen van de bevolking?

Welk programma geeft zicht op een eerlijker gedeelde toekomst waarin alle groepen duidelijk gezien en bedient worden? Niet langer one-issue partijen maar een partij met een breed politieke visie op hoe nederland zich toekomstgericht zal moeten ontwikkelen. Daarin mag de Nederlandse kiezer ook wel eens beter zijn of haar huiswerk gaan doen. Laten we dit na dan krijgen we het Nederland wat niemand wil.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s